WISC-R ZEKA TESTİ

Wısc-r Zeka Testi,6-16 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere hazırlanmış geçerlik ve güvenirliği olan bir zeka testidir.İçeriğindeki maddeler,yönergeler bu yaş çocuklarının anlayacağı ve ilgi duyacağı şekilde seçilmiştir.Testin uygulanması yaklaşık bir, bir buçuk saat sürmektedir.Wısc-r testi sözel ve performans olmak üzere iki bölümden,toplam on temel ve iki yedek alt testten oluşmaktadır.
Sözel Testler;
• Genel Bilgi,
• Benzerlikler,
•Aritmetik,
• Sözcük Dağarcığı,
• Yargılama,
• Sayı Dizisi (yedek alt test)
Performans Testleri;
• Resim Tamamlama,
• Resim Düzenleme,
• Küplerle Desen,
• Parça Birleştirme,
• Şifre,
• Labirentler (yedek test)
Wisc-r Testi sonucunda; sözel,performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Alt testlerden elde edilen puanlar arasındaki belirgin farklılıklar klinik veri niteliği taşır. AyrıcaBu test;çocuğun zihinsel gelişiminin ve önceden kestirebileceğimiz patolojilerin varlığının ortaya çıkmasına,Öğrenme Güçlüğü,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gibi olasısorunların tespit edilmesinde, üstün yetenekli çocukların resmi okul ve kurumlara kabulünü sağlamaktadır. Ebeveynlerin,okulun vb. danışmanlık merkezlerine ve ilgili kurumlara başvuran danışanların vereceği bilgiler,yapılan gözlemler önemlidir.Bu noktada ebeveynler çocuğun zekadüzeyini her ne kadar merak etseler de testi uygulama kararını uzman kişinin vermesi gerekir. Çocuğun zeka düzeyinin öğrenilmesiyle üzerinde yaratacağı etki düşünülmelidir.