WISC-IV ZEKA TESTİ

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik bir ölçme aracıdır. WISC-IV bilişsel gelişim, zihinsel değerlendirme ve bilişsel süreçlere ilişkin güncel araştırmalara dayanarak yapılan normlarla, yeni alt testlerle ve çocuğun performansını farklı işlev alanlarıyla yansıtan dönüştürülmüş puanlarında vurgulanmasıyla önceki zeka testlerine göre önemli yenilikler içeren özgün bir ölçek olup daha fazla bilgi vermektedir. Test üstün zeka, zihinsel engel veya kişinin bilişsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için yapılan bir değerlendirmenin parçası olarak da kullanılabilmektedir. WISC-IV on beş alt testten oluşmaktadır. Üç Sözel Kavrama, üç Algısal Akıl Yürütme, iki Çalışma Belleği ve iki işlemleme Hızı olmak üzere dört kümeye bölünmüş on temel alt test vardır. Temel Testler; Küplerle Desen, Benzerlikler, Sayı Dizisi, Resim Kavramları, Şifre, Sözcük Dağarcığı, Harf-Rakam Dizisi, Mantık Yürütme Kareleri ,Kavrama, Simge Arama’dır. Ek Testler; Resim Tamamlama, Çiz Çıkar, Genel Bilgi, Aritmetik ve Sözcük Bulma’ dır. Çocuklarda temel alt testlerin uygulanması da genel olarak 65-80 dakika sürmektedir. Tüm test bataryasının tek bir oturumda bitirilmesi hedeflenmektedir. Klinik nedenlerle yapılan ek alt testlerde değerlendirme açısından faydalı olmaktadır. WISC-IV uygulayıcısının psikolojik değerlendirme alanında yüksek lisans düzeyinde veya profesyonel düzeyde bir eğitim almış olması, standart klinik ölçeklerin uygulanması ve yorumlanması konusunda deneyimli olması gerekir. Testin uygulanacağı ortam, test için oluşturan koşullar testi etkileyen diğer önemli faktörlerdir. İlgili kuruma başvuran danışanlardan alınan bilgiler, klinik gözlem ışığında test bütüncül bir değerlendirme ile ele alınmalıdır. Sonuçlar tedavi planı, klinik, nöropsikolojik değerlendirme ve araştırma amaçları için önemli bir bilgi sağlamaktadır.